nguoi-nhat-mien-nhiem-voi-thong-tin-doc-tu-mang-xa-hoi

Tấm ảnh chụp băng rôn ghi dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng đại động đất Nhật Bản" đầy khiêu khích từ nhà hàng Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Tấm ảnh chụp băng rôn ghi dòng chữ: “Nhiệt liệt chào mừng đại động đất Nhật Bản” đầy khiêu khích từ nhà hàng Trung Quốc. Ảnh: Weibo