Home / Thông tin du học / Học bổng du học

Học bổng du học

120 chỉ tiêu sơ tuyển du học Nhật Bản năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển 120 chỉ tiêu cho vòng sơ tuyển để chọn ứng viên đi học tại Nhật Bản theo Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sơ tuyển 120 ứng viên, …

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản 2016 ( Học bổng)

Học bổng du học nhật bản 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2016 Triển khai thực hiện văn bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) – Nhật Bản, Cục Đào tạo với nước ngoài …

Xem tiếp