Home / Tag Archives: Yu language academy

Tag Archives: Yu language academy

Học viện ngôn ngữ Yu

THÔNG TIN CƠ BẢN Tên trường: Học viện ngôn ngữ Yu Địa chỉ: 2-16-25 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072 Điện thoại: 03-3209-0160 Trang chủ: http://www.yula.jp Email: info@yula.jp Yu Language Academy là một Học viện ngôn ngữ tiếng Nhật nằm ở Thủ đô Tokyo, có môi trường học tập nghiêm túc, vui …

Xem tiếp