Home / Tag Archives: Yono-gakuin Japanese Language School

Tag Archives: Yono-gakuin Japanese Language School

Trường Nhật ngữ Yono, Nhật Bản

Trường Nhật ngữ Yono ( Yono-gakuin Japanese Language School ) Địa chỉ: 4-78 Kishiki-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0843 Điện thoại: 048-647-2500 Trang chủ: http://www.yono-gakuin.co.jp Email: info@yono-gakuin.co.jp Ngày câp phép: 01-04-1990 Kỳ tuyển sinh: T10, T7, T4 Phương pháp tuyển sinh: Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Phỏng vấn người bảo lãnh, …

Xem tiếp