Home / Tag Archives: Yokohama Design College

Tag Archives: Yokohama Design College

Học viện thiết kế Yokohama

HỌC VIỆN THIẾT KẾ YOKOHAMA (Yokohama Design College)   Địa chỉ: 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Điện thoại: 045-323-0300 Trang chủ: http://www.ydc.ac.jp Email: info@ydc.ac.jp Học viện thiết kế Yokohama ( Yokohama design academy) bắt đầu giảng dạy từ ngày 1/10/2001 và đặt tại Nishi –ku, thuộc vùng Yokohama. Đây là …

Xem tiếp