Home / Tag Archives: trường nhật ngữ musashi urawa

Tag Archives: trường nhật ngữ musashi urawa

Trường Nhật ngữ Musashi Urawa

Trường Nhật ngữ Musashi Urawa Tên trường: Gakko Hojin Mitsuigakuen Musashi-urawa Japanese Language Institute Địa chỉ: 4-14-7, Shikatebukuro, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-0031 Điện thoại: 048-845-7021 Trang chủ: http://www.musashi-nihongo.jp Email: info@musashi-nihongo.jp Thời điểm tuyển sinh: T4, T10, T7 Phương pháp tuyển sinh: Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Phỏng vấn người bảo …

Xem tiếp