Home / Tag Archives: trường nhật ngữ fukuoka

Tag Archives: trường nhật ngữ fukuoka

Trường Nhật ngữ Fukuoka

Trường Nhật ngữ Fukuoka ( Fukuoka International Academy ) Địa chỉ: 4-4-3 Katakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0043 Điện thoại: 092-441-1032 Trang chủ: http://www.f-i-a.jp Email: info@f-i-a.jp Ngày cấp phép: 01-10-1993 Tháng tuyển sinh: T4, T10, T7 Phương thức tuyển sinh: Phỏng vấn, Phỏng vấn người bảo lãnh, Test, Xét thành tích …

Xem tiếp