Home / Tag Archives: trường akamondai

Tag Archives: trường akamondai

Trường Nhật ngữ Akamondai

Giới thiệu chung Tên trường: Trường Nhật ngữ Akamonkai Loại hình: Tư thục Chủ tịch: Tokiyoshi Arai Giảng viên: trên 100 người Sinh viên: 1400 Vị trí :2-54-4 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013 Website: http://www.akamonkai.ac.jp/ Lộ trình đào tạo Lớp sơ cấp Tại lớp sơ cấp, các học viên sẽ được …

Xem tiếp