Home / Tag Archives: Thông tin Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo

Tag Archives: Thông tin Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo

Thông tin Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo

Thông tin Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo

Thông tin Trường Nhật Ngữ Jin Tokyo Trường Nhật ngữ JIN Tokyo (tên cũ là ATI)  thành lập năm 1974, tại quận Kita thành phố Tokyo và được hiệp hội xúc tiến đào tạo tiếng Nhật công nhận tư cách pháp nhân là trường tiếng Nhật đạt tiêu chuẩn chất …

Xem tiếp