Home / Tag Archives: Kurume Seminar Japanese Language Course

Tag Archives: Kurume Seminar Japanese Language Course

Trường Nhật ngữ Kurume Seminar

Trường Nhật ngữ kurume seminar

Thông tin trường tư cách pháp nhân Kurume Seminar  Tên trường: Kurume Seminar Japanese Language Course Địa chỉ: 2-55 Tenjin-machi, Kurume-shi, Fukuoka 830-0033 Điện thoại: 0942-36-6660 Fax: 0942-35-1065 Trang chủ: http://www.kusemi.ac.jp/nihongo Email: nihongo_jimu@kusemi.ac.jp Thời điểm tuyển sinh: T4, T10 Phương pháp tuyển sinh: Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Test kiểm tra năng lực, …

Xem tiếp