Home / Tag Archives: học viện nhật ngữ tokyo sakura

Tag Archives: học viện nhật ngữ tokyo sakura

Học viện Nhật ngữ Tokyo Sakura

Học viện Nhật ngữ Tokyo Sakura Tên trường: TOKYO SAKURA ACADEMY Địa chỉ: 1-6-14 Omotecho, Sakura city, Chiba, Japan 2850811 TEL: 043.312.1097  FAX: 043.312.1098 Website: www.sakura-tsa.com Sakura là một thành phố với bề dày lịch sử 400 năm đáng tự hào – chiếc nôi của rất nhiều nhân tài như …

Xem tiếp