Home / Tag Archives: học viện nhật ngữ clover

Tag Archives: học viện nhật ngữ clover

Học viện Nhật ngữ Clover

  Tên trường: Học viện nhật ngữ Clover ( Clover Language Institute) Địa chỉ: Shinmachi Bldg4F., 2-13 Shinmachi 1 Chome, Nishi-ku, Osaka 550-0013 Điện thoại: 06-6533-3072 Trang chủ: http://www.clover-li.co.jp Email: info@clover-li.co.jp Ngày thành lập: 01-04-1990 Thời điểm tuyển sinh: T4, T10, T7, T1 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG Học viện ngôn …

Xem tiếp