Home / Tag Archives: h ọc viện nhật ngữ higashi shinjuku

Tag Archives: h ọc viện nhật ngữ higashi shinjuku

Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku

Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku Thông tin cơ bản Thành lập: 2002 Số lượng sinh viên: 152 Địa chỉ: 7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022 Điện thoại: 03-5292-6355 Trang web: http://www.dongxinsu-jls.com Email: wu@nishi-tokyo-jls.com Nội dung đào tạo Trường có tổ chức các khóa học dài hạn và khóa học ngắn hạn …

Xem tiếp