Home / Tag Archives: Anabuki Business College Japanese Course Takamatsu

Tag Archives: Anabuki Business College Japanese Course Takamatsu

Trường Nhật ngữ Anabuki

Tên quốc tế : Anabuki Business College Japanese Course Takamatsu Địa chỉ: 1-7-5 Nishiki-Machi, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0020 Trang chủ: http://www.anabuki.ac.jp Email: happy-nihon-go@anabuki.ac.jp Điện thoại: 087-823-7700 Ngày cấp phép: 01-04-1992 Tháng tuyển sinh: T4, T10 Phương thức tuyển sinh: Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Phỏng vấn người bảo lãnh Học viện …

Xem tiếp