Home / Tag Archives: Academy Of Language Arts

Tag Archives: Academy Of Language Arts

Học viện ngôn ngữ nghệ thuật ALA

Học viện ngôn ngữ nghệ thuật ALA

Học viện ngôn ngữ nghệ thuật ALA Thông tin cơ bản Tên trường: Học viện ngôn ngữ nghệ thuật ALA Địa chỉ: 2-16 Ageba-cho, Shinjuku-ku, Tokyo Trang web: www.ala-japan.com Điện thoại: 03-3235-0071 Email: info@ala-japan.com Kỳ tuyển sinh: T1, T4,T7,T10 Trường Nhật ngữ ALA với phương châm học tiếng Nhật cảm …

Xem tiếp