Home / Thông tin xkld / Những ngày nghỉ lễ tết cho người lao động tại Đài Loan

Những ngày nghỉ lễ tết cho người lao động tại Đài Loan

Những ngày nghỉ lễ tết cho người lao động tại Đài Loan

Chào bạn! Đầu tiên xin cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đây là một trong những câu hỏi mà người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động Đài Loan hay thắc mắc. Sau đây chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn. Theo Công văn số 182/VPĐB-LĐ của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lao động cơ bản Đài Loan thì các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ pháp định đối với người lao động làm việc tại Đài Loan được quy định như sau.

Những ngày nghỉ lễ tết cho người lao động tại Đài Loan
Những ngày nghỉ lễ tết cho người lao động tại Đài Loan

Các ngày kỷ niệm người lao động được nghỉ theo quy định gồm:
1.Ngày kỷ niệm thành lập: 01/01
2.Ngày kỷ niệm Hòa Bình: 28/ 02
3.Ngày song lập: 10/ 10
4.Ngày quốc tế lao động: 01/0 5

Các ngày nghỉ lễ,Tết pháp định gồm:

1. Tết Âm lịch: từ 01/ 01 đến ngày 03/01 âm lịch (3 ngày)
2. Tết Nhi đồng: ngày 04 tháng 4
3. Tết Thanh minh: thường vào ngày 05/04 âm lịch
4. Tết Đoan ngọ: ngày 05/05 âm lịch
5. Tết Trung thu: ngày 15/08 âm lịch
6. Ngày 30 Tết: 30/12 âm lịch
7. Ngày nghỉ khác theo thông báo của cơ quan chủ quản trương ương.

Như vậy, theo quy định mới này thì tổng số ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ pháp định của người lao động làm việc tại Đài Loan trong một năm giảm từ 19 ngày xuống chỉ còn 12 ngày.

---------------------

Nếu có thắc mắc hoặc biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :CÁC THÔNG TIN VỀ DU HỌC:
---------------------