van-hoa-xep-hang-cua-nguoi-nhat-ban

Người dân Nhật Bản xếp hàng nhận cơm nắm sau thảm họa động đât ngày 16/4/2016 tại Kumamoto

Người dân Nhật Bản xếp hàng nhận cơm nắm sau thảm họa động đât ngày 16/4/2016 tại Kumamoto