Home / Leo núi Phú Sĩ ở Nhật Bản vào mùa nào? / xe chỉ dừng ở trạm khi đến tầng 5, còn lại khách phải tự leo bộ

xe chỉ dừng ở trạm khi đến tầng 5, còn lại khách phải tự leo bộ

xe chỉ dừng ở trạm khi đến tầng 5, còn lại khách phải tự leo bộ

xe chỉ dừng ở trạm khi đến tầng 5, còn lại khách phải tự leo bộ