Home / Thông tin các trường / Đại học / Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku

Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku

Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku

Thông tin cơ bản

Thành lập: 2002

Số lượng sinh viên: 152

Địa chỉ: 7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

Điện thoại: 03-5292-6355

Trang web: http://www.dongxinsu-jls.com

Email: wu@nishi-tokyo-jls.com

Nội dung đào tạo

Trường có tổ chức các khóa học dài hạn và khóa học ngắn hạn cho du học sinh, cụ thể:

Khóa học dài hạn: + Khóa 1 năm 3 tháng

+ Khóa 1 năm 6 tháng

+ Khóa 1 năm 9 tháng

+ Khóa 2 năm

Khóa ngắn hạn: 3 tháng

Các kỳ nhập học: 1,4,7,10

Điều kiện đăng ký

  • Học sinh đã hoàn thành chương trình học 12 năm trở nên, hệ chính quy.
  • Xác định mục đích học tập, định hướng sau tốt nghiệp rõ ràng.
  • Có trình độ năng lực tiếng Nhật N5 (hoặc tương đương) trở lên.
  • Chứng minh tài chính trong quá trình nhập học tại trường.
  • Có người bảo lãnh tài chính.
  • Có chứng minh tư các lưu trú

Học phí và ký túc xá:

Học phí: 720000 Yên / năm

Ký túc xá: 150000 Yên / năm

 

---------------------

Nếu có thắc mắc hoặc biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :CÁC THÔNG TIN VỀ DU HỌC:
---------------------