Wednesday , January 17 2018
Home / Tag Archives: Kyushu Foreign Language Academy

Tag Archives: Kyushu Foreign Language Academy

Học viện nhật ngữ Kuyshu

Học viện Nhật ngữ Kuyshu (Kyushu Foreign Language Academy) Địa chỉ: 2-1 Nakagofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0035 Điện thoại: 092-273-1511 Fax: 092-273-1522 Trang chủ: http://www.kfla.jp Email: [email protected] Ngày thành lập: 01-04-2004 Thời điểm tuyển sinh: T1, T4, T10, T7 Phương pháp tuyển sinh: Xét hồ sơ, Phỏng vấn, Test kiểm …

Xem tiếp